22. 01. 2023

Evaluace Karlovarský kraj

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnic...
RDC

06. 01. 2023

Zrod ukrajinského komunitního centra v Plzni

Na začátku byla myšlenka… Kde si budou hrát naše děti na Čechovce, až nastanou zimní studené a nevlídné dny a nebudou mo...

03. 01. 2023

Ocenění mimořádných počinů dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem v Pardubickém kraji

V pořadí již 12. ročník Galavečera oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem v Pardubickém kraj...
RDC

29. 12. 2022

Dobrovolnické centrum ADRA ve Zlíně slaví

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín slaví 30 let. Všechno nejlepší ke kulatinám a hromadu úžasných dobrovolnických zážitků! ...
RDC

28. 12. 2022

dotace na dobrovolnictví Zlínský kraj

Program Zlínského kraje pro rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 6. února 2023. Zaměření programu: Cílem Progr...
RDC

28. 12. 2022

Plzeňský kraj obhajuje titul Neziskovka roku

V loňském roce získala titul Neziskovka roku, což je jakýsi „Oskar“ na poli profesionalizace neziskového sektoru, Plzeňs...
RDC