16. 02. 2021

Výsledky dotací na rok 2021

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra již rozdělil státní účelové dotace programu Rozvoj dobrovolnické služby n...

17. 12. 2020

Dobrovolnictví v době pandemie

Tento materiál vznikl jako reakce na mimořádnou situaci s bojem proti pandemii nemoci COVID-19, kdy vyvstala zvýšená pot...

11. 12. 2020

Dobrovolnické organizace - tabulka

Ve v níže uvedené tabulce předkládáme seznam některých vybraných organizací s akreditovaným projektem nebo programem pod...

12. 11. 2020

Aktivace tzv. Panelů v době boje s COVIDem-19

V České republice existuje v některých krajích systém organizované pomoci dobrovolníků, který vychází ze zkušeností s po...

01. 10. 2019

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR

Vznikl koncept Koncepce dobrovolnictví v ČR na léta 2020-2029. Koncept naleznete zde