07. 05. 2021

Tisková zpráva Ministerstva vnitra ČR

Ministerstvo vnitra vydalo dne 6. května 2021 tiskovou zprávu k webu dobrovolnik.net / dobrovolnictvi.net. Pomáhá

22. 04. 2021

Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení související se sanací následků COVID-19 jehož po...

22. 04. 2021

Stanovisko MPSV k online vzdělávání

Určeno pro zaměstnavatele sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách: poskytovatele sociálních služeb, obe...

13. 04. 2021

INEX - zahájení dobrovolnické sezóny 2021

INEX je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláv...

16. 02. 2021

Výsledky dotací na rok 2021

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra již rozdělil státní účelové dotace programu Rozvoj dobrovolnické služby n...

17. 12. 2020

Dobrovolnictví v době pandemie

Tento materiál vznikl jako reakce na mimořádnou situaci s bojem proti pandemii nemoci COVID-19, kdy vyvstala zvýšená pot...