26. 09. 2022

Mimořádný dotační program

Mimořádná výzva - Program podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchl...

15. 09. 2022

Prezentace ze setkání 14.9.2022 k dotačnímu programu rozvoj dobrovolnické služby

Prezentace ze setkání 14.9.2022 k dotačnímu programu: ROZVOJ DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY je přístupná zde a na webových ...

31. 08. 2022

Ukončení projektu Rozvoj dobrovolnictví

Dnes je posledním realizačním dnem projektu  Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění r...

29. 08. 2022

Dotace rozvoj dobrovolnické služby na rok 2023

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil  Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu ...

16. 08. 2022

Organizace s akreditovaným projektem v oblasti dobrovolnické služby

Pozvánka na informativní schůzku k dotačnímu programu Rozvoj dobrovolnické služby POZOR! Platí pouze pro organizace s ak...

16. 08. 2022

BUĎ V BEZPEČÍ PŘED OBCHODOVÁNÍM S LIDMI

Jak poznat nebezpečí? Jak snížit rizika? Jak najít pomoc? Lidé prchající před válkou jsou více zranitelní a zločinci se ...