publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Krok Kyjov, z.ú.

 • ORP
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
28.11.2022 - 28.11.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Lata-Programy pro mládež a rodinu, z. ú.

 • Česká republika
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
13.9.2021 - 13.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Letní dům, z. ú.

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.10.2022 - 1.10.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Letokruh, z.ú.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
 • pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Letokruh, z.ú.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
 • pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Liga otevřených mužů, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
19.9.2022 - 19.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

META o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání

 • Hlavní město Praha
 • Česká republika
 • pomoc imigrantům
6.1.2023 - 6.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Maltézská pomoc, o.p.s

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Krátkodobá

Maltézská pomoc, o.p.s

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá