publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Domov Sue Ryder, o.p.s.

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc seniorům
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

EDDA, z.ú.

 • Česká republika
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
29.10.2021 - 29.10.2025
 • Dlouhodobá

FOKUS Vysočina, z.ú.

 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
14.7.2021 - 14.7.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Farní charita Chrudim

 • ORP
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Farní charita Tábor

 • město Tábor
 • pomoc seniorům
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá

Fosa, o.p.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
22.9.2021 - 22.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Hnutí Brontosaurus

 • Česká republika
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
29.9.2021 - 29.9.2025
 • Krátkodobá

Hnutí Duha Olomouc

 • Česká republika
 • pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
 • pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
29.12.2021 - 29.12.2025
 • Dlouhodobá

HoSt Home Start Česká republika, z. ú.

 • Česká republika
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
12.7.2021 - 12.7.2025
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu