publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
22.9.2022 - 22.9.2026
 • Dlouhodobá

Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.

 • Jihomoravský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
15.9.2021 - 15.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.

 • Hlavní město Praha
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
17.9.2021 - 17.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Dobrovolnické centrum, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Krátkodobá

Dobrovolnické centrum, z.s.

 • Ústecký kraj
 • pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Dobrovolnické centrum, z.s.

 • Ústecký kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Dobrovolnické centrum, z.s.

 • Ústecký kraj
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Dobrovolnické centrum, z.s.

 • Ústecký kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.1.2022 - 1.1.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Domek – prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s.

 • Zlínský kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
21.9.2021 - 21.9.2025
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu