publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Diecézní katolická charita Hradec Králové

 • Středočeský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
15.9.2021 - 15.9.2025
 • Dlouhodobá

Diecézní katolická charita Hradec Králové

 • Středočeský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • pomoc imigrantům
15.9.2021 - 15.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Dlouhá cesta, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.10.2022 - 1.10.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Dlouhá cesta. z.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.10.2022 - 1.10.2026
 • Dlouhodobá

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
14.9.2021 - 14.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
22.9.2022 - 22.9.2026
 • Dlouhodobá

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
22.9.2022 - 22.9.2026
 • Dlouhodobá

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
22.9.2022 - 22.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
22.9.2022 - 22.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu