publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze

 • Hlavní město Praha
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
29.9.2021 - 29.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Diakonie ČCE- středisko Vsetín

 • Zlínský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Diecézní charita Brno

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Diecézní charita České Budějovice

 • Jihočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
16.6.2022 - 16.6.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Diecézní charita České Budějovice

 • Jihočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
16.6.2022 - 16.6.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Diecézní charita České Budějovice

 • Česká republika
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
16.6.2022 - 16.6.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Diecézní charita České Budějovice

 • Jihočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
16.6.2022 - 16.6.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Diecézní charita České Budějovice

 • Jihočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
16.6.2022 - 16.6.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Diecézní katolická charita Hradec Králové

 • Středočeský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
15.9.2021 - 15.9.2025
 • Dlouhodobá