publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Charita Česká republika

 • Česká republika
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
12.7.2021 - 12.7.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Charita Česká republika

 • Česká republika
 • zahraničí
 • pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
12.7.2021 - 12.7.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Charitní sdružení Děčín, z.s.

 • Ústecký kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
12.8.2022 - 12.8.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Diakonie Valašské Meziříčí

 • Zlínský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
6.1.2023 - 6.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu
 • Sbírková: krátkodobý dobrovolník sbírek

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
30.9.2022 - 30.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci

 • Česká republika
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
20.9.2021 - 20.9.2025
 • Dlouhodobá

Diakonie ČCE – středisko Rolnička

 • Jihočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
15.9.2022 - 15.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze

 • Hlavní město Praha
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
29.9.2021 - 29.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
29.9.2021 - 29.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá