publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Židovská obec v Praze

  • Hlavní město Praha
  • pomoc osobám zdravotně postiženým
  • pomoc seniorům
  • pomoc osobám sociálně slabým
  • pomoc příslušníkům národnostních menšin
  • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
19.9.2022 - 19.9.2026
  • Dlouhodobá
  • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu