publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Temperi, o.p.s.

 • Jihočeský kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
6.1.2023 - 6.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Unie pečujících, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
22.12.2022 - 22.12.2026
 • Dlouhodobá
 • Intenzivní: dlouhodobý dobrovolník intenzivní

Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
28.12.2021 - 28.12.2025
 • Dlouhodobá

Českomoravská provincie Hospitálaského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři

 • Jihomoravský kraj
 • Zlínský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
1.3.2021 - 1.3.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Šance pro Tebe, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
17.9.2021 - 17.9.2025
 • Krátkodobá

Šance pro Tebe, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
19.9.2021 - 19.9.2025
 • Dlouhodobá

ŽIVOT 90, z. ú.

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc seniorům
21.9.2022 - 21.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

ŽIVOT 90, z. ú.

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • pomoc seniorům
15.9.2021 - 15.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá